● PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB    ● STUDIE    ● STAVEBNÍ POVOLENÍ    ● REALIZAČNÍ DOKMENTACE

ING. TOMÁŠ REJNA

Zkušenosti a reference

Projektovou činností ve stavebnictví se soustavně zabývám od roku 2004.

Pracoval jsem v pražské projekční a realizační firmě Architea s.r.o. a později v její projekční odnoži Archinvea s.r.o. pod vedením Ing. arch. Věry Ottové. Zde jsem pracoval jako samostatný projektant, později jako vedoucí projekce.

Od r. 2008 jsem autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (členské číslo ČKAIT 0010676).

V roce 2009 jsem přešel do liberecké projekční kanceláře VaM projekt s.r.o.

Od jara 2011 provádím projektovou činnost samostatně.

Externě spolupracuji s projekčnímI ateliéry Raz23 s.r.o., Villa projektový ateliér s.r.o., VaM s.r.o., Modulor_A, Omega projekt s.r.o., FASproject s.r.o. a dalšími

Podílel jsem se na projektech rodinných i bytových domů, objektů občanské vybavenosti – škol, restaurací ubytovacích a komerčních budov a to jak novostaveb, tak i rekonstrukcí.